Disclaimer

Disclaimer

Pedicure Corine de Ruiter besteed haar uiterste zorg bij de samenstelling van deze site.

De gebruiker is verantwoordelijk voor de keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de site alsmede voor het gebruik van die informatie.

De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen.

Deze website dient ter informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

Pedicure Corine de Ruiter is niet aansprakelijk voor eventuele (type)fouten of foutieve informatie.

De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

 

Voor al uw voetzorgen

Contact

Medisch pedicure Corine de Ruiter

Andoorn 99
8265 KK Kampen